Μήνυμα Προέδρου

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες,
Φίλες και φίλοι

Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια ενημέρωσης μέσα από την ιστοσελίδα μας. Σας καλωσορίζω και προσδοκώ να είναι το νέο μέσο επικοινωνίας και διαλόγου μαζί σας.

Για διάφορα θέματα, τα μέλη μας θα ενημερώνονται και με μηνύματα (sms). Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σύντομα για τους ισχύοντες αριθμούς των κινητών τηλεφώνων σας.

Σας ευχαριστώ,
Δημήτριος Τσούνης
τηλ. 6947325390
e-mail: dim.tsounis@yahoo.com

Υ.Γ. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και όχι απαραίτητα εκείνες του συνδέσμου μας.

Περιεχόμενα

Από το Blogger.

Αναγνώστες

Επισκέψεις

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

      Tο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας μας ενημέρωσε ότι  με αφορμή την διοργάνωση του  36ου Κλασικού μαραθωνίου (η διαδικτυακή εφαρμογή για τη συμμετοχή όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν θα είναι  διαθέσιμη από την 18η Απριλίου 2018),  η Ελληνική Αστυνομία εξασφάλισε 250 δωρεάν συμμετοχές για τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικούς, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, που επιθυμούν να λάβουν μέρος.

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την  ενημέρωση  των  μελών  σας , που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω  διοργάνωση. Ειδικότερα,  το εν ενεργεία αστυνομικό προσωπικό, να αποστέλλει στην Διεύθυνση 
Επικοινωνίας/ Α.Ε.Α., μέσω της Υπηρεσίας που ανήκει υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα  στοιχεία  όσον αφορά τους εν αποστρατεία αστυνομικούς θα αποστέλλουν υπεύθυνη  δήλωση  με τα στοιχεία που απαιτούνται, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας, στο dds@astynomia.gr.Διεύθυνση Επικοινωνίας / Α.Ε.Α. Τηλ. 2106916383
Κατόπιν των ανωτέρω ,παρακαλώ για την ενημέρωση των μελών σας .


Πηγή : http://www.poaasa.gr/

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018


Την εγκύκλιο εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν.4387/16, για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος, υπέγραψε  ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος.
Επισυνάπτεται η εγκύκλιος:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ:Α'
Πληροφορίες:Ε. Βρέκου Τηλέφωνο:2131516791 
FAX:210-3368116
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Πληροφορίες: Ε. Κουτσιμπού  Τηλέφωνο: 2131516788
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ &  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πληροφορίες: Αλ. Παπανικολοπούλου 
Τηλέφωνο: 2131516774
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  & ΠΑΡΟΧΩΝ 
Πληροφορίες: Θ. Καραχρήστου 
Τηλέφωνο: 2131516842 Ταχ. Δ/νση:Σταδίου 29 
Ταχ. Κώδικας:10110-Αθήνα
                                                                                                              ΑΔΑ: ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ
Αθήνα, 19 /3/ 2018
Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.12151/274
ΠΡΟΣ:1. ΕΦΚΑ
Α. Γραφείο κ. Διοικητή 
Αγ. Κωνσταντίνου 8 
102 41 Αθήνα
Β. Γενική Δ/νση 
Απονομών Συντάξεων 
Ακαδημίας 22 
106 71 Αθήνα
2. ΕΤΕΑΕΠ Γραφείο κ. Διοικητή
Φιλελλήνων 13-15 
105 57 Αθήνα
ΚΟΙΝ.:Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Κάνιγγος 29 
101 10 Αθήνα
ΘΕΜΑ:«Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος».
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 διαμορφώνεται νέο πλαίσιο σχετικά με την καταβολή σύνταξης σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του ανωτέρω νόμου, με ταυτόχρονη κατάργηση για τα πρόσωπα αυτά των προγενέστερων σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.
Α. Πεδίο Εφαρμογής-Έναρξη εφαρμογής

Ι. Παράγραφος 1 του άρθρου 20
Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 εφαρμόζονται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, και οι οποίοι βάσει του άρθρου 53 του ν.4387/2016 εντάχθηκαν από 1.1.2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), _καθώς και στα πρόσωπα που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη από το Δημόσιο.
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εφαρμόζεται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του ν.4387/2016, δηλαδή από 13.5.2016, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2016 στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς ασφάλισης ή το Δημόσιο.
Συνεπώς, σε περίπτωση που αναληφθεί δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, δεν έχει εφαρμογή η κοινοποιούμενη ρύθμιση περί απασχόλησης συνταξιούχων, ακόμη και εάν από την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει εισόδημα.
Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για την οποία είτε λαμβάνουν αμοιβές (π.χ. έξοδα κίνησης) που δεν υπόκεινται βάσει νόμου σε ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους (κύριας και επικουρικής). Επισημαίνεται ότι, με σχετική εγκύκλιο θα οριοθετηθούν με λεπτομέρεια οι μη υποκείμενες σε ασφαλιστικές εισφορές κατηγορίες αμοιβών.
Στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 δεν εμπίπτουν επίσης οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα συγγενικά δικαιώματα σύμφωνα με την α.π. Φ80000/οικ.10568/222/16.2.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σημειώνουμε ότι, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4387/2016 αφορά στη χρονική περίοδο που παρέχεται η αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, για την οποία προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, και όχι στη χρονική περίοδο καταβολής των σχετικών αμοιβών για την αναληφθείσα δραστηριότητα. Για παράδειγμα, εάν ο συνταξιούχος απασχολήθηκε για το σύνολο του έτους 2017 και στη συνέχεια διέκοψε την απασχόλησή του, όμως η σχετική αμοιβή για την παρασχεθείσα κατά το έτος 2017 εργασία καταβληθεί το έτος 2018, θα θεωρηθεί ότι απασχολήθηκε το έτος 2017 και συνεπώς η σύνταξη αναστέλλεται ή περικόπτεται για το έτος 2017, ενώ για το έτος 2018 η σύνταξη καταβάλλεται χωρίς περιορισμό δεδομένου ότι έχει διακοπεί η αναληφθείσα δραστηριότητα.
Το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από 13/5/2016 και μετά, ανεξάρτητα εάν η ασκούμενη δραστηριότητα αναλήφθηκε πριν ή μετά την συνταξιοδότησή τους (σχετική η αριθ. 531/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους), καθώς και πρόσωπα που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία με βάση το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο και αναλαμβάνουν την ασκούμενη δραστηριότητα μετά την ανωτέρω ημερομηνία.
Για παράδειγμα ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ που παράλληλα παρέχει εξαρτημένη εργασία (υπαγόμενος στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και ασκεί ελεύθερο επάγγελμα (υπαγόμενος στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ), υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος εντός του 2017, συνεχίζει όμως να ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016. Αντίστοιχα, συνταξιούχος του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το 2010 ασκεί ελεύθερο επάγγελμα από 1.1.2017, υπαγόμενος στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Και στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016.
Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης που έχει συναφθεί πριν την 13.5.2016 εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο ως προς την απασχόληση συνταξιούχων, εφόσον η σύμβαση αυτή εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και μετά την 13.5.2016 ή ανανεώνεται μετά την 13.5.2016 χωρίς να μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης της σύμβασης και της ανανέωσής της.
Επομένως εάν λήξει σύμβαση που έχει καταρτιστεί μέχρι και 12.5.2016 και συνάπτεται νέα σύμβαση με τον εργοδότη, χωρίς να προκύπτει χρονικό κενό μεταξύ των δύο συμβάσεων, εξακολουθεί και στην περίπτωση αυτή να εφαρμόζεται το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο.
Παράδειγμα: συνταξιούχος από το 2012 του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε αναλάβει μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα από 1.1.2014 έως 31.10.2017. Από 1.11.2017 αναλαμβάνει εργασία στον ίδιο (ή σε άλλον εργοδότη) καταρτίζοντας σύμβαση από 1.11.2017 έως 31.12.2019. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο ως προς την απασχόληση συνταξιούχων. Εάν όμως η νέα σύμβαση ισχύει από 2.11.2017, θεωρείται ότι υπάρχει διακοπή και συνεπώς εφαρμόζεται από 2.11.2017 το άρθρο 20 του ν.4387/2016.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ανάληψης υπηρεσίας σε φορέα γενικής κυβέρνησης πριν την 13.5.2016, αν επακολούθησε διορισμός στην ίδια ή άλλη θέση χωρίς χρονικό κενό, εφόσον η λήξη της υπηρεσίας και ο επαναδιορισμός συντελέστηκαν ταυτόχρονα, με επακόλουθο η υπηρεσία να είναι συνεχής. Εάν όμως προκύπτει διακοπή μεταξύ των αναληφθεισών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της διακοπής, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του κοινοποιούμενου άρθρου.
Το άρθρο 20 του ν.4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνταξιούχου του ΕΦΚΑ ο οποίος από 13.5.2016 και εφεξής αυτοαπασχολείται ή εργάζεται ως μισθωτός σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας βάσει των διατάξεων του ν.2335/1995.
Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των διατάξεων του άρθρου 20 στην περίπτωση εργασίας συνταξιούχου, ο οποίος λαμβάνει είτε αυτοτελή σύνταξη από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ είτε αναλογική σύνταξη με βάση τις διατάξεις περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης, των ΕΚ 883/04 και του Εφαρμοστικού του 987/09.
ΙΙ. Παράγραφος 3 του άρθρου 20
Σύμφωνα με την παρ. 3 της κοινοποιούμενης ρύθμισης, το νέο νομοθετικό πλαίσιο περί απασχόλησης συνταξιούχων εφαρμόζεται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που διορίζονται σε θέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3833/2010 (αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ, κ.λπ.), εφόσον ο διορισμός στις ανωτέρω θέσεις γίνει μετά την 13.5.2016, και εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.
Σημειώνουμε ότι οι συνταξιούχοι που διορίζονται στις ανωτέρω θέσεις υπόκεινται σε αναστολή της σύνταξης κύριας και επικουρικής ή των συντάξεών τους σε περίπτωση συρροής, εφόσον διορίζονται σε φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Σε περίπτωση, δε, που τα ανωτέρω πρόσωπα δεν δικαιούνται ή έχουν παραιτηθεί της προβλεπόμενης για τη θέση που κατέχουν αμοιβής, εφόσον προβλέπεται από το νόμο η σχετική δυνατότητα, δεν έχουν εφαρμογή οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις.
Ομοίως οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν αποκλειστικά ποσά ως έξοδα αποζημίωσης ή έξοδα παράστασης, τα οποία εκ της φύσεώς τους καταβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών στις οποίες υποβάλλεται ο αιρετός κατά την άσκηση του λειτουργήματός του.
Β. Περικοπή-Αναστολή Σύνταξης
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4387/2016, σε περίπτωση που, με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει απασχόληση συνταξιούχου, το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικουρικής, καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο γρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται και έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.
Ως εκ τούτου, το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο συνταξιούχος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20, καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσες ημέρες αντιστοιχούν στην απασχόλησή του, για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης. Ειδικά στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος αναλάβει εργασία σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων σε περίπτωση συρροής συντάξεων, κύριας και επικουρικής, αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εργασία.
Έτσι, ο συνταξιούχος θα υφίσταται ανάλογη με τις ημέρες απασχόλησής του περικοπή ή αναστολή του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, και μόνο για το διάστημα που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες ημέρες. Δεδομένου, δε, ότι και στην απασχόληση συνταξιούχων, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις, και πάντως μέχρι 25 ημέρες ανά μήνα, προκειμένου να εξευρεθεί το ποσό της σύνταξης που αναλογεί σε κάθε ημέρα ανάληψης ασφαλιστέας εργασίας ή δραστηριότητας, αυτό θα επιμερίζεται στις 25 ως άνω ημέρες. Στη συνέχεια, θα περικόπτεται κατά 60% ή θα αναστέλλεται το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα για την οποία απασχολήθηκε και ασφαλίστηκε ο απασχολούμενος συνταξιούχος. Σε κάθε περίπτωση, ως ημέρες απασχόλησης εκλαμβάνονται αυτές που αντιστοιχούν στην ασφάλιση της οικείας εργασίας ή δραστηριότητας.
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος (υπαγωγή στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ) ή αυτοαπασχόλησης (υπαγωγή στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του πρώην ΕΤΑΑ), όπου η ασφάλιση γίνεται με βάση τον μήνα, η σύνταξη περικόπτεται κατά 60% για το σύνολο του μήνα που ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα.
Παράδειγμα 1: Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια σύνταξη ύψους €800,00 και επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ ύψους €100,00, και αναλαμβάνει εργασία στον ιδιωτικό τομέα, με πλήρη απασχόληση (25 ημέρες ασφάλισης). Ο εν λόγω συνταξιούχος θα λάβει μειωμένη κύρια και επικουρική σύνταξη κατά 60%, δηλαδή η μηνιαία κύρια σύνταξη θα ανέρχεται σε €320,00 [(€800,00-(60% x €800,00)] και η μηνιαία επικουρική σύνταξη θα ανέρχεται σε €40,00 [€100,00-(60% x €100,00)].
Παράδειγμα 2: Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια σύνταξη ύψους €800,00, και επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ ύψους €100,00 και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα για 2 ημέρες τον μήνα, με πλήρες ωράριο. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της κύριας σύνταξης για κάθε ημέρα ανέρχεται σε €32,00 (€800,00/25) και για κάθε ημέρα απασχόλησης το ποσό της κύριας σύνταξης μειώνεται κατά €19,20 (60% x €32,00). Συνολικά, ο συνταξιούχος απασχολείται 2 ημέρες το μήνα και, συνεπώς, θα λάβει κύρια σύνταξη ύψους €761,60 [€800,00-(2 x €19,20)].
Αντίστοιχα, το ποσό της επικουρικής σύνταξης για κάθε ημέρα ανέρχεται σε €4,00 (€100,00/25) και
για κάθε ημέρα απασχόλησης το ποσό της επικουρικής σύνταξης μειώνεται κατά €2,40 (60% x 4 €4,00). Συνολικά, ο συνταξιούχος που απασχολείται 2 ημέρες το μήνα, θα λάβει επικουρική σύνταξη ύψους €95,20 [€100,00-(2 x €2,40)].
Παράδειγμα 3: Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια σύνταξη, ύψους €800,00, και επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ, ύψους €100,00, και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα για 5 ημέρες τον μήνα, με μειωμένο ωράριο. Στην απασχόλησή του αυτή έστω ότι αντιστοιχούν 3 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα. Επομένως, θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με τον συνταξιούχο του προηγούμενου παραδείγματος, δηλαδή θα του καταβληθεί μειωμένο κατά 60% το ποσό που αντιστοιχεί στα 3/25 της κύριας και επικουρικής σύνταξής του.
Παράδειγμα 4: Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια σύνταξη ύψους €800,00, και επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ, ύψους €100,00, και παρέχει υπηρεσίες σε ΝΠΔΔ, που είναι φορέας γενικής κυβέρνησης, για 2 ημέρες τον μήνα, με πλήρες ωράριο. Το ποσό της κύριας σύνταξης για κάθε ημέρα ανέρχεται σε €32,00 (€800,00/25). Συνολικά, ο συνταξιούχος απασχολείται 2 ημέρες το μήνα και, συνεπώς, θα λάβει κύρια σύνταξη ύψους €736,00 [€800,00-(2 x €32,00)].
Αντίστοιχα, το ποσό της επικουρικής σύνταξης για κάθε ημέρα ανέρχεται σε €4,00 (€100,00/25). Συνολικά, ο συνταξιούχος που απασχολείται 2 ημέρες το μήνα, θα λάβει επικουρική σύνταξη ύψους €92,00 [€100,00-( 2 x €4,00)].
Παράδειγμα 5: Ομοίως συνταξιούχος του ΕΦΚΑ συμμετέχει ως ηθοποιός/τραγουδιστής σε δύο παραστάσεις ανά εβδομάδα. Θα περικοπεί μόνο το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στην απασχόλησή του για τις δύο παραστάσεις ανά εβδομάδα σύμφωνα με τα παραπάνω παραδείγματα.
Κατά τη διάρκεια περικοπής ή αναστολής της σύνταξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο συνταξιούχος καταβάλλει τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ασφαλιστικές εισφορές κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (όπου οι τελευταίες προβλέπονται) καθώς και όποιες εισφορές ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τους αυτοαπασχολούμενους καταργείται η προβλεπόμενη από το προϊσχύον καθεστώς προσαύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50%.
Σημειώνεται, επίσης, ότι η καταβαλλόμενη στον απασχολούμενο συνταξιούχο επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ αναστέλλεται ή περικόπτεται μόνο εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ για την αναληφθείσα εργασία ή αυτοαπασχόληση.
Όσον αφορά την εισφορά ασθένειας επισημαίνεται ότι, ο απασχολούμενος συνταξιούχος υποχρεούται στην καταβολή εισφοράς για ασθένεια επί του μισθού ή του/των ημερομισθίου/ων ή του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της απασχόλησης, αλλά γίνεται και παρακράτηση εισφοράς ασθένειας επί της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4387/2016.
Η προβλεπόμενη εισφορά ασθένειας επί της σύνταξης βάσει των ανωτέρω διατάξεων σε περίπτωση περικοπής της σύνταξης υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που καταβάλλεται μετά την περικοπή της κύριας και επικουρικής σύνταξης. Σε περίπτωση που προκύπτει πλήρης αναστολή της σύνταξης, εξυπακούεται ότι ο απασχολούμενος συνταξιούχος δεν υποχρεούται στην καταβολή εισφοράς επί της ανασταλείσας σύνταξης.
Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που υπάγονται για παροχή υγειονομικής περίθαλψης εκτός ΕΟΠΥΥ, λόγω της απασχόλησης ή της σύνταξης, δεν καταβάλλουν διπλή εισφορά συνταξιούχου και απασχολούμενου, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς των φορέων ασθένειας που έχουν διατηρήσει την αυτοτέλειά τους.
Γ. Αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης για την κύρια σύνταξη
Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για προσαύξηση της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης.
Συγκεκριμένα, ο απασχολούμενος συνταξιούχος, μετά τη διακοπή της αναληφθείσας εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, δικαιούται να προσαυξήσει το ανταποδοτικό μέρος της κύριας σύνταξής του κατά 60% του ποσού που υπολογίζεται κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.4387/2016.
Με βάση την πρόβλεψη αυτή, το ύψος της προσαύξησης υπολογίζεται για κάθε έτος απασχόλησης με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, επί των συντάξιμων αποδοχών που προκύπτουν βάσει του άρθρου 28 του ν.4387/2016 για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η απασχόληση του συνταξιούχου, ενώ ο συνταξιούχος θα λάβει τελικά το 60% του ποσού που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Σημειώνουμε ότι ο ανωτέρω υπολογισμός της προσαύξησης για τον χρόνο ασφάλισης έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις συνταξιούχων φορέων κύριας ασφάλισης, που έχουν λάβει σύνταξη με βάση το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο, αλλά απασχολούνται από 13.5.2016, το δε ποσό που προκύπτει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προσαυξήσει την καταβαλλόμενη σύνταξη.

Δ. Δήλωση ανάληψης απασχόλησης
Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση οφείλουν να γνωρίσουν στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ την ανάληψη της δραστηριότητας και τη διάρκεια της (προκειμένου περί μειωμένης κατά μήνα απασχόλησης), ενώ η σχετική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά με την ανάληψη της δραστηριότητας.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η σχετική δήλωση και συνεπώς οι φορείς δεν προβούν σε περικοπή ή αναστολή της σύνταξης, γίνεται καταλογισμός σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να παρακρατηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενώ το καταλογισθέν ποσό επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.
Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες και επικουρικές συντάξεις σε περίπτωση που προκύπτει περικοπή των συντάξεων, και από τις μελλοντικές συντάξεις, και μέχρι το 1/4 του ποσού της μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης έως την εξόφληση της οφειλής.
Ε. Πρόσωπα που εξαιρούνται από τη ρύθμιση -Διατήρηση προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου
Από το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης εξαιρούνται ρητά, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7, οι μέχρι 12.5.2016 συνταξιούχοι λόγω γήρατος που έχουν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση μέχρι την ημερομηνία αυτή και συνεχίζουν την απασχόλησή τους.
Για τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων, όπως ισχύει κατά περίπτωση, με βάση τον φορέα συνταξιοδότησης και την παρασχεθείσα εργασία στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή τον ιδιωτικό τομέα ή την αυτοαπασχόληση πριν και μετά τη συνταξιοδότηση. 
(άρθρο 63 ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, άρθρο 10 του ν.3865/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5γ του άρθρου 4 του ν.4151/2013, άρθρο 8 παρ. 14 του ν.2592/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο, παράγραφος Β, υποπαράγραφος Β, περίπτωση 1β του ν.4093/2012 και επεκτάθηκε στους φορείς κύριας ασφάλισης με το άρθρο 4 παρ. 2α του ν.4151/2013, οι καταστατικές διατάξεις των φορέων κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων που προβλέπουν αναστολή σύνταξης σε περίπτωση συνταξιούχων τους που αναλαμβάνουν εκ νέου εργασία ή αυτοαπασχόληση υπαγόμενοι στην ασφάλιση των εν λόγω φορέων, καθώς και οι καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑΕΠ φορέων επικουρικής ασφάλισης που προβλέπουν αναστολή της επικουρικής σύνταξης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν.3996/2011).
Εξαιρούνται, επίσης, από την περικοπή ή την πλήρη αναστολή της σύνταξης, οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδας οι οποίοι, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο ανάληψης εργασίας μετά την συνταξιοδότηση, καταλαμβάνονται από τις προϊσχύουσες του άρθρου 20 του ν.4387/2016 ρυθμίσεις για την απασχόληση συνταξιούχων. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση ανάληψης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης υπακτέας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν.4387/2016 εισφορές .
Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, τους συνταξιοδοτούμενους με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, καθώς και με διατάξεις που παραπέμπουν σ’ αυτόν και σε όσους λαμβάνουν μόνο το επίδομα παρα-τετραπληγίας εφαρμόζεται το προϊσχύον του άρθρου 20 του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι όσον αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ από 1.1.2017 και μετά, που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ βάσει των σχετικών διατάξεων υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται από 1.1.2025 σύμφωνα με την α.π. Φ10034/18282/566/20.4.2017 εγκύκλιο ( ΑΔΑ: Ω6ΣΛ465Θ1Ω-Κ5Π.)

Για τους συνταξιούχους των λοιπών πλην του πρώην ΟΓΑ φορέων κύριας ασφάλισης ή του δημοσίου μέχρι 12.5.2016 καθώς και για εκείνους στους οποίους η έναρξη καταβολής σύνταξης ανατρέχει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, οι οποίοι έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, δεν ήταν υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην ΟΓΑ μέχρι 31.12.2016 και εξακολουθούν να μην είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από 1.1.2017, δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 20 του ν.4387/2016 σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου α.π. Φ.10043/οικ.27751/824/16.6.2017 (ΑΔΑ: 70ΞΖ465Θ1Ω-7Ι3).

Στις κοινοποιούμενες ρυθμίσεις του άρθρου 20 εμπίπτουν οι συνταξιούχοι λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου (μετά την 13.5.2016) που έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό ξεπερνά το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 σε ετήσια βάση, ήτοι 410,26 Χ12= 4.923,12 ευρώ.

Σε περίπτωση που το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα δεν ξεπερνά το ανωτέρω όριο δεν δύναται να θεωρηθεί ως επανένταξη στην αγορά εργασίας του συνταξιούχου, αλλά μόνο ως διατήρηση της αγροτικής περιουσίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Πηγή : http://www.poaasa.gr/
Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018
    
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εύχονται :

Το Άγιο Φως της Ανάστασης να γεμίσει τις καρδιές μας και να φέρει αληθινή αγάπη σε όλους.

                                                  Καλό Πάσχα - Χρόνια πολλά 

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των ΒΟΕΑ μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ανακοινώνει τα εξής :
         α.  Για όσους υπέβαλαν αίτηση τον μήνα Δεκέμβριο  του έτους 2017, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους , << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>> το  αργότερο  μέχρι 24-04-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 28-04-2018.
         β. Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση : 
Μετοχικο Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας 
                                                            Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης 
                                                                 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

      Στις 23/03/2018 στα πλαίσια της φιλικής συνάντησης των Τοπικών Διοικήσεων Δυτικής Ελλάδος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών που πραγματοποιήθηκε στις πόλεις Αγρινίου και Θέρμου, ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κύριος Ιωάννης Καραπατάκης, οι Πρόεδροι των Τ.Δ. Αχαϊας, Ηλείας, Αιτωλίας, Ακαρνανίας καθώς και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των επισκέφθηκαν τα γραφεία του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Αγρινίου.
      Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Δημήτριος Τσούνης τους καλωσόρισε, τονίζοντας ότι για τους Απόστρατους η I.P.A. είναι η ένωση της καρδιάς μας, είναι η μοναδική Ένωση Αστυνομικών στην οποία συμμετέχουν ισότιμα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αστυνομικοί.
      Ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος αναφέρθηκε στις δράσεις της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και προσκάλεσε τους Απόστρατους να εξακολουθήσουν να είναι ενεργά μέλη της Ένωσης και της κοινωνίας.
      Στον Πρόεδρο της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών προσφέρθηκε η εικόνα της προστάτιδος του Συλλόγου Αγίας Ειρήνης, με την ευχή να έχει υγεία και να διακονεί την Ένωση.

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                                                                
   Αρ. Πρωτ:  1647                                                                                                                                           Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018

                                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: « Περί διεκδίκησης επιστροφής αναδρομικών ποσών –Ενημέρωση- Έντυπα »

Σχετικά με τα αναφερόμενα στον ημερήσιο τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας  και με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των μελών σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.    Υγειονομική περίθαλψη.
Με τη σύνταξη του μηνός  Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με το Ν.4501/2017 μας επεστράφη το ποσό που παρανόμως είχε παρακρατηθεί για το χρονικό διάστημα από 1-10-2013 έως 30-6-2017.
Ο υπολογισμός γίνεται με τον κάτωθι τρόπο.
  1. Προσθέτουμε τις  μνημονιακές μειώσεις, του ν.4024/2011, ν.4051/2012 και ν.4093/2012 όπως αυτές φαίνονται στο ενημερωτικό σημείωμα οποιουδήποτε μήνα του 2015.
  2. Το άθροισμα το πολλαπλασιάζουμε επί 4% Χ 21 μήνες. 
  3. Το ίδιο άθροισμα  επί  6% (εφαρμογή του 6% από τον Ιούλιο  2015, ν. 4334/2015)   Χ 12 μήνες.
  4. Αφού  προσθέσουμε τα δύο ποσά αφαιρούμε  20% ως παρακράτηση φόρου.
  5. Το τελικό ποσό είναι το δικαιούμενο.
Αν το ποσό δεν συμπίπτει με το επιστρεφόμενο καταθέτουμε σχετική αίτηση στο Γ.Λ.Κ./ Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα/Τμήμα Γ Κάνιγγος 29-Τ.Θ.1116-Τ.Κ. 10110 Αθήνα.
 Σημείωση: Για το διάστημα από 10-2013 έως 12-2014 έχει υπολογισθεί η βασική σύνταξη  με τα αναδρομικά του 50%. 
Σχετικό το υπ΄ αρίθμ΄1538 από 15/02/2018έγγραφό μας προς όλους τους Συνδέσμους και το Γ.Λ.Κ. – ΕΦΚΑ και συνήγορο του πολίτη για την πλήρη ενημέρωση εκάστου εξ΄ ημών για τις εν λόγω κρατήσεις.


2.    Κρατήσεις Ν. 3986/11 
Σύμφωνα με το  Ν. 3986/2011 επιβάλλονται μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις άνω του 300 ευρώ κλιμακωτά ως εξης:
 i. Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 3%
ii. Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 4%
iii. Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 5%
iv. Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 6%
v. Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 7%
vi. Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 8%
vii. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 9%
viii. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%.

Μετά τον επανυπολογισμό τον Ιούνιο του 2016, εάν το ύψος της επικουρική σύνταξης διαμορφώθηκε:
  1.   κάτω από  τα 300 ευρώ η εν λόγω κράτηση δεν πρέπει να εμφαίνεται στο ενημερωτικό σημείωμα του ταμείου.
  2. Αν το ποσό εξακολουθεί να είναι πάνω από 300 ευρώ  συνεχίζεται η εν λόγω κράτηση.
Εκτίμηση μας είναι ότι δεν αφορά τους αποστράτους που προέρχονται από  τα ταμεία της τέως Χωροφυλακής λόγω του ότι τον Ιούνιο του 2016 ουδείς είχε επικουρική  πάνω από 300 ευρώ.
Αφορά ελάχιστους συναδέλφους που προέρχονται από τα ταμεία της τέως Α.Π.  και του Πυροσβεστικού Σώματος και λαμβάνουν μέρισμα από το  Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.
  
 Σημείωση: Το μέρισμα που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο Στρατού δεν υπόκειται σε κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, δεν παρακρατείται Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011(επικουρικές συντάξεις) και δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (επανυπολογισμό επικουρικών συντάξεων).

3.    Κράτηση Ν. 4093/2012
Ο Νόμος 4093 /12 επιβάλλει  μειώσεις για συνολικό  ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων ως εξής:
α. ʼνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
β. Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
γ. Από 2.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται  των 1.800,01 ευρώ.

Η εξακρίβωση για το αν υφίσταται λάθος ή μη στην παρακράτηση του ν. 4093/12 τόσο στην κύρια όσο και στο μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου, αποδεικνύεται  από τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του 2017 με τον κάτωθι τρόπο.
I.    Από την κύρια σύνταξη, αφαιρούμε τις μειώσεις -κρατήσεις νόμων 3865/2010 , 4002/11, 4024/11 και 4051/12.
Δεν  αφαιρούμε τη μείωση του  ν. 4093/12.
II.     Στην κύρια σύνταξη που απομένει, προσθέτουμε τα ποσά της νέα  επικουρικής  και του μερίσματος.
III.    Κάνουμε το άθροισμα (κύριας, νέας επικουρικής, μερίσματος).

    Αν το νέο άθροισμα είναι ως 1.500 ευρώ, η μείωση ν. 4093/12 στην κύρια σύνταξη  και του  μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου  θα πρέπει να είναι 5%.
    Αν το άθροισμα είναι 1.500,01 ως 2.000 ευρώ, η μείωση θα πρέπει να είναι 10% στο ποσό της κύριας σύνταξης και του μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου.
    Αν το άθροισμα είναι 2000,01 και άνω, η μείωση θα πρέπει να είναι 15% στο ποσό της κύριας σύνταξης και του μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου.

Συγκρίνετε τα ποσά που παρακρατούνται στα ενημερωτικά σημειώματα της κύριας σύνταξης και του μερίσματος του Μ.Τ.Σ. ή Μ.Τ.Π.Υ. και αμέσως συμπεραίνουμε  αν η παρακράτηση του ν. 4093/12  γίνεται με ορθό ή λανθασμένο τρόπο.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι συνάδελφοι όταν  το συνολικό άθροισμα είναι στο όριο του ποσών που έχουμε αλλαγή του ποσοστού της κράτησης. 
Συμπερασματικά, δεν αφορά όλους αλλά μόνον όσους το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης αλλάζει κλίμακα μείωσης. πχ από 15% γίνεται  10% ή από 10% σε 5%.

Όποιος συνάδελφος διαπιστώσει  παράνομη παρακράτηση σύμφωνα με τα ανωτέρω  επισυνάπτονται και σχετικές αιτήσεις προς χρήση για το Γ.Λ.Κ., το ΕΤΕΑΕΠ και το Μ.Τ.Π.Υ.
 
4.    Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Έντυπα ( Ε.Α.Σ.)
Σχετικό το υπ΄  αρίθμ’ 1430 από 11/01/2018 έγγραφό μας με έντυπα οδηγίες

5.    ʼρθρο13 του ν. 4387/2016(ανώτατο όριο συντάξεων μέχρι 2.000)

Μέχρι την 31.12.2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€. Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 2.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018. 
    Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας,  αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:
-Ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 1 και 2),
-Ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 1)
-ΥΑ 476/2012 (ΦΕΚ 499 Β)
-Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β υποπαρ. Β3 περ. α


    Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας Επικουρικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:
-Ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 3 και 4),
-Ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 2-5)
-Ν. 4052/2012(άρθρο 42, παρ. 1)
-Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 )


    Επί του ποσού των 2.000,00€, που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010,όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του ν.3986/2011 καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 τουν.3986/2011.

    Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως φορέα υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ των κρατήσεων της ανωτέρω παραγράφου.
    Το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 διαφορετικά , ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό πριν την εφαρμογή του μέτρου


6.    Ενέργειες προς ΕΦΚΑ/Γ.Λ.Κ./ Γεν. Δ-νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, περί εκτέλεσης απόφασης ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που σας κοινοποιούνται προσωπικά σχετικά με το Ν.4093/12.
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 1105 από 29/06/2017 έγγραφό μας.

7.    Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος θα πρέπει προσωπικά να μελετήσει τα σημειώματα τόσο του Γ.Λ.Κ. όσο και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – Μ.Τ.Π.Υ. και Μ.Τ.Σ. , προκειμένου αποφευχθεί μαζική υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων χωρίς να υπάρχει λόγος με αποτέλεσμα:
α) να πλήττεται η αξιοπιστία της Ομοσπονδίας και
β) να συσσωρεύεται χωρίς λόγο στις ανωτέρω υπηρεσίες μεγάλος αριθμός αιτήσεων εις βάρος της λειτουργίας των υπηρεσιών (έκδοση συντάξεων, επικουρικών κλπ). 

Γίνεται μνεία ότι από δειγματοληπτικές μετρήσεις σε σημειώματα συναδέλφων που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας δεν έχει διαπιστωθεί από την Ομοσπονδία μας λανθασμένη παρακράτηση κατ’ εφαρμογή ανωτέρων διατάξεων.

Τα υποδείγματα - έντυπα δίδονται απο τους Συνδέσμους - Ενώσεις . 

 

                       Ο                                                                                                    Ο
             Γεν. Γραμματέας                                                                            Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                                     ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                                                                 Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ

Συνημμένα:
1)    Υπόδειγμα 1647 -1 προς ΕΦΚΑ
2)    Υπόδειγμα 1647 -2 προς ΕΤΕΑΕΠ
3)    Υπόδειγμα 1647 -3 προς ΜΤΠΥ


Υ.Γ. Τυχόν επιθυμούντες υποδείγματα - έντυπα να επικοινωνούν με τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου.