Μήνυμα Προέδρου

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες,
Φίλες και φίλοι

Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια ενημέρωσης μέσα από την ιστοσελίδα μας. Σας καλωσορίζω και προσδοκώ να είναι το νέο μέσο επικοινωνίας και διαλόγου μαζί σας.

Για διάφορα θέματα, τα μέλη μας θα ενημερώνονται και με μηνύματα (sms). Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σύντομα για τους ισχύοντες αριθμούς των κινητών τηλεφώνων σας.

Σας ευχαριστώ,
Δημήτριος Τσούνης
τηλ. 6947325390
e-mail: dim.tsounis@yahoo.com

Υ.Γ. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και όχι απαραίτητα εκείνες του συνδέσμου μας.

Περιεχόμενα

Από το Blogger.

Αναγνώστες

Επισκέψεις

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021

Μέχρι την ώρα 15.00 της 02-06-2021, η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στα Αστυνομικά Τμήματα, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο. Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε τριακόσιους δέκα (310) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε σαράντα (40)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1996 και μεταγενέστερα.

Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ, χωρίς υποδήματα.

Λοιπά προσόντα όπως στην Προκήρυξη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όσοι/ες έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, οφείλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, αφενός να δηλώσουν προτίμηση για τις Σχολές Αξιωματικών ή/και Αστυφυλάκων στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφετέρου να υποβάλουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, από τη δημοσίευση την παρούσας μέχρι την ώρα 15.00 της 02-06-2021, τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά από το σύνολο των υποψηφίων

i. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α.

ii. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3x4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.

iii. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους.

iv. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Ε

Β. Επιπλέον δικαιολογητικά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών.

Λοιπά δικαιολογητικά όπως στην Προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του κατά περίπτωση νόμιμου τίτλου παραμονής για τους ομογενείς, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 02-06-2021.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ.» (Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το Ν. 2909/2001), θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την 15:00 ώρα της 30-07-2021, στο Αστυνομικό Σμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις Χώρες που διαμένουν.

Μετά τις ημερομηνίες αυτές δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Επιπλέον, αίτηση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρούσα προκήρυξη, όπως ενδεικτικά με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονική αποστολή ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν θα γίνεται δεκτή.

Εφόσον υποψήφιος/α έχει ή πρόκειται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής και στις Στρατιωτικές Σχολές ή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχει την επιλογή να μην υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά να προσκομίσει στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Σμήμα που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση ικανότητας από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή τις Στρατιωτικές Σχολές, ότι κρίθηκε ΙΚΑΝΟΣ/Η στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η παραλαβή και η συμπλήρωση δελτίου υγειονομικής εξέτασης. Η διαδικασία υποβολής της βεβαίωσης ικανότητας περιγράφεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο V ενότητα Ε, της παρούσας προκήρυξης.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι/ες, πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν για κάθε υποψήφιο/α συνολικά τρεις (3) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψήφιους/ες και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί. Σο πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία (02-06-2021) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα αρχίσουν περί τα τέλη Ιουνίου.

Για τους/ις υποψήφιους/ες της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.» και των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 30 του Ν. 4760/2020 (Α’ 247), εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα εκδοθεί περί τα μέσα του Αυγούστου και οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν στα τέλη Αυγούστου.

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:

1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).

2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).

3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Δείκτης μάζας σώματος

Ως Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 19-27 Kg/m2.

Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 18 – 25 Kg/m2.

Αποκλείονται οι υποψήφιοι/ες με παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος από 27,1 έως 35 kg/m2 για τους άνδρες και 25,1 έως 35 kg/m2 για τις γυναίκες, που δεν προκαλεί κώλυμα στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου, εφόσον η περίμετρος της μέσης (οριζόντια περίμετρος σώματος στο σημείο μεταξύ του πλευρικού τόξου και της λαγονίου ακρολοφίας) υπερβαίνει τα 102 εκατοστά για τους άνδρες και τα 88 εκατοστά για τις γυναίκες. Αν η περίμετρος μέσης είναι μικρότερη ή ίση αυτών των ορίων κρίνονται Ι/1 και δεν αποκλείονται. Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος/α με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75x1,75) = 24,16.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Πηγή : https://www.staratalogia.gr/


Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021

  Η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει χαρά, χαμόγελο και πάλι στη ζωή μας. Το Άγιο Φως να φωτίζει τις ψυχές μας. Χρόνια Πολλά .

 Ανακοινώνεται ότι την 5η Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη, στο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός της ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ της Μεγαλομάρτυρος προστάτιδος των Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και της Αρτοκλασίας θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στην παρακείμενη καφετέρια <<Σοφρώνης>>( υπαίθριος χώρος ) . Προσκαλούνται τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου να παρευρεθούν στον εορτασμό τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.   

 Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση  για τα θύματα του βομβαρδισμού , τη Μεγάλη Τετάρτη 1941, στον αύλειο χώρο του κτιρίου της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος Αγρινίου, όπου τοποθετήθηκε τιμητική επιγραφή. 

Ο Δήμος Αγρινίου  και ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Αγρινίου,  ογδόντα  χρόνια μετά την επέτειο του βομβαρδισμού της πόλης του Αγρινίου, τίμησαν τη θυσία των συμπατριωτών μας.

Στεφάνια κατέθεσαν ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου,  ο  πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Αγρινίου  Δημήτριος Τσούνης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Φαρμάκης,  η Αντιδήμαρχος Μαρία Παπαγεωργίου και εκπρόσωποι των  οικογενειών των θυμάτων.

Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αποστράτων διανεμήθηκαν ανθοδέσμες που κατατέθηκαν εις μνήμην του Υπομοιράρχου ΤΟΝΤΟΥ Σπυρίδωνα από συναδέλφους συντοπίτες του.

«Σαν σήμερα, πριν από 80 χρόνια,  οι κατακτητές χτύπησαν αμάχους και σκότωσαν αθώους προκειμένου να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα. Τιμούμε τη μνήμη των Αγρινιωτών αγωνιστών συμβάλλοντας στην ανάδειξη του σημείου όπου θυσιάστηκαν και είναι εμφανή τα θραύσματα από τις βόμβες. Ας είναι αιωνία η μνήμη όλων αυτών που θυσιάστηκαν για να πνέει στον τόπο μας άνεμος ελευθερίας», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Ο πρόεδρος  του  Συνδέσμου  Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Αγρινίου  αναφέρθηκε στο ιστορικό του βομβαρδισμού και τον τότε υπεύθυνο για την Πολιτική Προστασία του Αγρινίου    Υπομοίραρχο Τόντο Σπυρίδωνα που ήταν διατεταγμένος σε υπηρεσία και προσπαθούσε να οδηγήσει τους αμάχους στα υπόγεια καταφύγια και ήταν το πρώτο θύμα του βομβαρδισμού.

 Αιωνία σας η μνήμη αδικοχαμένοι συμπολίτες μας.


Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

 

   
    Tην 15-4-21, με πρωτοβουλία  της Π.Ο.Α.Σ.Α., πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΜΤΣ, Αντ-γο ε.α. κ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗ Αντώνιο, στο γραφείο  του, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν  το θέμα της κατάργησης της  κράτησης του Ν. 4093/2012 και άλλα εκκρεμεί ζητήματα  του Μ.Τ.Σ.

Ειδικότερα συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Α. Κατάργηση της υπαγωγής του μερίσματος ΜΤΣ στη διάταξη της υποπαραγράφου Β3 του Ν. 4093/2012.

Οι κρατήσεις του Ν.4093/12, που γίνονται μόνο για όσους κατέστησαν μερισματούχοι προ της εφαρμογής του Ν.4387/16, είναι παράνομες (παραβιάζεται η αρχή της ισότητας στις υποχρεώσεις)  και αντισυνταγματικές και πρέπει να σταματήσουν. Η επιστροφή, θα πρέπει να γίνει με εξατομικευμένο τρόπο στον κάθε δικαιούχο (ό,τι του αναλογεί). Οι κρατήσεις αυτές μέχρι σήμερα αποδίδονται στο ΜΤΣ και συμμετέχουν στα έσοδα του Ταμείου για τη χορήγηση του μερίσματος, για αυτό είναι υπαρκτή η ανάγκη για την εξεύρεση αντίστοιχων πόρων, θέμα για το οποίο έγινε εκτενής ανταλλαγή απόψεων. Ο Πρόεδρος του Ταμείου, μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την κατάργηση της συγκεκριμένης κράτησης και  τόνισε, ότι με τη σημερινή οικονομική κατάσταση του Ταμείου και χωρίς ανεύρεση ανάλογου πόρου, δεν είναι δυνατή η αναδρομική επιστροφή των κρατήσεων στο κάθε δικαιούχο, παρά μόνο για τις κρατήσεις του τρέχοντος έτους. Με ιδιαίτερη ένταση θα πρέπει να γίνει  αναζήτηση νέων πόρων, αλλά και η απόδοση θεσμοθετημένων πόρων.

Β. 'Αρθρο 45 Ν.4256/14

Τέθηκε το θέμα της υλοποίησης του ανωτέρω Νόμου και η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από το Ταμείο, συνεπικουρούμενο, όπου χρειασθεί από την ΠΟΑΣΑ, αλλά και τις άλλες συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα και η οικονομική ευρωστία το Ταμείου αφορά όλους του μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου.
Με το άρθρο 45 του Ν.4256/14, ως γνωστόν, «στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (πρώην ΤΑΥΑΠ) και Ελληνικής Χωροφυλακής (πρώην ΕΤΕΧ) τον Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), περιέρχεται ως πόρος ποσοστό 5% επί των προστίμων που καταβάλλονται για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα οποία βεβαιώνονται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής ʼμυνας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
 Ακόμα εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α., παρά  τις επανειλημμένες ενέργειες, τόσο εγγράφως, όσο και σε συναντήσεις με καθ΄ύλην αρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, που ανελήφθησαν μέχρι σήμερα.

Γ.Η εναρμόνιση της νομοθεσίας του ΜΤΣ με τις διατάξεις του Ν.4472/2017.

Η υποχρεωτική  εναρμόνιση της νομοθεσίας του ΜΤΣ με τις διατάξεις του Ν.4472/2017 (νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σ.Α., με το οποίο δημιουργούνται κλιμάκια), για τον προσδιορισμό των μεριδίων, που θα αντιστοιχούν σε κάθε κλιμάκιο, βρίσκεται στο στάδιο της κατάθεσης  σχετικής τροπολογίας, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο διϋπουργικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε για αυτό το Θέμα, λόγω της σθεναρής αντίδρασης, που υπήρξε (εκπρόσωπός μας στο ΔΣ του Ταμείο, ΠΟΑΣΑ, ΠΟΑΣΥ και παρεμβάσεις στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ. Προστ. του Πολίτη και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.)
Η αντίδραση αφορούσε στο θέμα της αναδρομικότητας, αναφορικά με τους μερισματοδοτικούς βαθμούς του Αρχιλοχία και του Ταξιάρχου, ή πρόκλησης  οποιαδήποτε επιβάρυνσης (για παλαιούς και νέους μερισματούχους), όπως επιχειρήθηκε με τροπολογία που εισήχθη για ψήφιση επανειλημμένα  μέχρι τώρα  και απεσύρθη.
Στο ίδιο πλαίσιο ζητήσαμε από τον κ. Πρόεδρο του Ταμείου, στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο, να συμπεριληφθεί ρύθμιση που επανειλημμένα έχει τεθεί στο Δ.Σ του ΜΤΣ από τον εκπρόσωπό μας  και ομόφωνα ελήφθη απόφαση (τελευταία απόφαση Δ.Σ. στις 19-12-18) να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού υποχρεωτικά ως μέλος ένας (1) εν ενεργεία ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, μέτοχος του Ταμείου με ανάλογη τροποποίηση του ν.δ. 2554/1953.

Δ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εκ μέρους της ΠΟΑΣΑ τονίσθηκε ότι η θέση μας, όπως διαμορφώθηκε επί σειρά ετών από κοινού  με την ΕΑΑΣ, είναι πάγια, σταθερή και αμετακίνητη. Αυτή η θέση  έχει άλλωστε διατυπωθεί πολλές φορές από τον εκπρόσωπό μας στο Δ.Σ. Του Ταμείου, όταν ετίθετο αυτό το θέμα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπήρξε  ταυτόσημη άποψη, για την κατανομή των κοινωνικών πόρων των Ενόπλων Δυνάμεων στα αντίστοιχα Ταμεία ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ, ανάλογα με την αριθμητική δύναμη των δικαιούχων εκάστου Ταμείου. Η διαφοροποίηση του νυν Προέδρου της ΕΑΑΣ στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΜΤΣ της 18-2-21, μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν επηρέασε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης απόφασης του ΔΣ του Ταμείου.
Η ΕΑΑΣ και η ΠΟΑΣΑ έχουν εκφρασθεί με κοινή  θέση για την ισότιμη συμμετοχή των μετοχομερισματούχων τους στο Ταμείο, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, επομένως η επιστροφή στο παρελθόν, με την επαναφορά του θέματος  της οικειοποίηση των κοινωνικών πόρων, ανάλογα με τον φορέα προέλευσής τους, μόνο βλάβη στα συμφέροντα του Ταμείου μπορεί να προκαλέσει.

Ε. Εξέλιξη Αγωγής του ΜΤΣ κατά της PICAR

Ως γνωστόν, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού κατέθεσε την 30/12/2019 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», προκειμένου να αναπροσαρμοσθεί το καταβαλλόμενο σήμερα μίσθωμα για το χρονικό διάστημα από της επιδόσεως της παρούσης έως και την 31/12/2021. Η εκδίκαση αυτής της αγωγής, λόγω της αιφνίδιας κρίσης, που προκάλεσε ο covid-19,  με τον συνεπακόλουθο επηρεασμό και στην αξιοποίηση ακινήτων, έχει αναβληθεί ως προς τη συζήτησή της και  ο νέος προσδιορισμός, ορίστηκε για την 13-1-22. Η  δικαστική απόφαση δικαίωσης της picar, προκάλεσε δυσμενέστατες  οικονομικές επιπτώσεις στα έσοδα του Ταμείου και στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν τρόποι  για την αποδοτική εκμετάλλευση του ακινήτου (attica).
 Στη συνάντηση εκ μέρους της ΠΟΑΣΑ συμμετείχε ο Πρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος, Υποσ-γος ε.α. και ο Αντ-γος ε.α.-Επίτ. Υπαρχηγός ΕΛ.ΑΣ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριος, μέλος των  ΔΣ ΠΟΑΣΑ και ΜΤΣ. Εκ μέρους του ΜΤΣ, συμμετείχε  επίσης  ο Γ. Δ-ντής του ΜΤΣ, Συν-ρχης ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Δημήτριος.

Πηγή: http://www.poaasa.gr/


 

    Η  Ομοσπονδία μας , σας ενημερώνει  ότι η Τράπεζα EUROBANK με επιστολή της σε συνέχεια της από 14-12-2020 επιστολής  και της εξαιρετικής μέχρι τώρα συνεργασίας ,  ότι έγιναν δεκτές οι σχετικές εισηγήσεις και δόθηκε -από πλευράς Τράπεζας- η δυνατότητα παράτασης της επιβράβευσης στα μέλη της Π.Ο.Α.Σ.Α. που θα επιλέξουν την Eurobank ως Τράπεζα συνεργασίας.

,Στην επιστολή τονίζονται  τα οφέλη του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Σύνταξης Αποστράτων»  και επικοινωνεί την τρέχουσα επιβράβευση των €50 €πιστροφή για μεταφορά σύνταξης έως 31.08.21.Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή.

πηγή : http://www.poaasa.gr/
Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021

 


Σας παραθέτουμε τη σχετική απόφαση για την Υποβολή αίτησης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

1. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης αποζημίωσης εξδων κηδείας - ταφής ή αποτέφρωσης, σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων τ. Φορέων, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του Ν 3013/2002 η οποία δημοσιεύτηκε  την 27 Φεβρουαρίου 2021 στο Τεύχος B’ 778/27.02.2021 (Α’ 102), όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης διεκπεραιώνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4704/2020 (Α’ 133).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της.

Για  τους απόστρατους των Σ.Α. ισχύει ότι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια γραφεία Διαχείρησης -χρηματικού στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων . 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το ΦΕΚ 


Αναζήτηση

Παλαιότερα Άρθρα